Eigen veiligheidscertificaat havensector

De havensector is gestart met het Veiligheidscertificaat Havens (VCH). Op 6 februari 2014 heeft beheerder ‘Stichting Veilige Haven’ de aftrap gegeven tijdens een drukbezochte bijeenkomst op Rozenburg.
De opleiding en certificatie bestaat uit twee delen: een basiscertificaat en een sectorcertificaat voor de belangrijkste havensectoren Rail, Droge Bulk, Tankopslag, RoRo, Container en Stukgoed. Een medewerker dient naast zijn basiscertificaat ‘Elementaire Veiligheid voor Havenmedewerker’ minimaal minimaal één VCH-sectormodule te behalen. Voor leidinggevenden is VCH Elementaire Veiligheid voor Leidinggevende Havenmedewerker ontwikkeld. Eind- en toetstermen zijn vastgesteld door het College van Deskundigen, voorbereiding en uitvoering van de examinatie is opgedragen aan het Examencentrum VCH, (Validee te Hoogvliet). E-learning opleider is Cirquest te Amsterdam
De opleiding is geheel op digitale e-learning geschoeid. Na twee dagdelen is een kandidaat in beginsel klaar voor het examen. Dit vindt onder toezicht plaats op een aparte examenlokatie. Het gehele traject is Nederlandstalig en zet sterk in op veiligheidsbewustzijn in de specifieke havenomgeving.
In de haven is behoefte ontstaan aan een specifiek veiligheidscertificaat omdat het algemene VCA-traject in de beleving van de 7000 havenwerkers niet aansluit bij hun vak en veiligheidsrisico’s. Het nieuwe VCH-certificaat is vijf jaar geldig, doch met adviseert reeds na drie jaar te vernieuwen om bij te blijven. Ter vergelijking: VCA-certificaten zijn tien jaar geldig.
Het VCH-certificaat en de Stichting Veilige Haven hebben alle Nederlandse havens als werkgebied en daar onder werkgevers en werknemers een breed draagvlak. In het stichtingsbestuur hebben onder meer de werkgevers EMO, Vopak en APMT zitting genomen. Alle werkgevers in de zeehavens dragen naar rato van hun personeelsbestand bij en willen hun medewerkers zo snel mogelijk VCH-gecertificeerd zien. Gecertificeerde havenmedewerkers worden via hun werkgever opgenomen in het VCH-register.
Nadere informatie vindt u bij Stichting Veilige Haven.

 

 

Nieuws

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) ..
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld