NTA Ongevallenregistratie

Eind 2012 publiceert het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) te Delft de NTA Ongevallenregistratie. Hiermee beschikken bedrijven over een hulpmiddel voor een uniforme registratie. Een NTA (Nederlands Technische Afspraak) is een snelle en efficiënte procedure om afspraken vast te leggen, bijvoorbeeld op basis van specificaties van een of meer bedrijven of instellingen.
Eenduidige ongevalsregistratie maakt analyses mogelijk om ongevallen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast kan de eenduidige registratie worden gebruikt voor benchmarking. Doel van de NTA is bedrijven een handvat te bieden bij de opzet van een effectieve ongevalsregistratie om zo inzicht te krijgen en ongevallen te voorkomen. De NTA staat los van de wettelijke verplichting om een registratie bij te houden.

Aanpak
In de ontwikkeling van de NTA Ongevallenregistratie maken bedrijven bij NEN afspraken welke variabelen geregistreerd zouden moeten worden. De variëteit van deelnemende bedrijven zorgt voor input vanuit verschillende hoeken, waardoor de NTA een waardevol instrument wordt voor uiteenlopende bedrijven.

Europese norm

Na publicatie van de NTA, naar verwachting eind 2012, wil NEN een Europees draagvlak zoeken om een norm te ontwikkelen. De NTA dient dan als input voor de Europese norm.

 

Nieuws

Tandemactie NCTI en Isenspro


Samen met Isenspro heeft NCTI de bezoekers van het laatste iTanks ontbijt op donderdag 21 februari 2019 geïnformeerd ov..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld