Energie-akkoord: isoleren!

Het Energieakkoord leidt tot grote isolatie- en installatie-activiteiten tengevolge van miljardeninvesteringen in alle sectoren. Werkgelegenheids- en opleidingsprogramma’s zijn nodig om de capaciteit daarvoor op te bouwen.
Dit blijkt uit het concept Energieakkoord dat bedrijfsleven, vakbonden en milieubeweging in SER-verband hebben afgesloten. De NOS heeft het nog vertrouwelijke rapport gepubliceerd.
Het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ zet in op 1,5 procent energiebesparing per jaar (100 PJ jaarlijks per 2020), toename van het aandeel duurzame energie tot 14 procent (2020), doorgroeiend tot 23 procent (2023) en 15.000 nieuwe banen.
Energiebesparing is de kern van het akkoord en tevens de eerste van de tien pijlers. De afspraken hierover richten zowel op de gebouwde omgeving als op vergroting van de energie-efficiëntie in de industrie, de agrarische sector en het overige bedrijfsleven. Al per einde 2016 dient 35 procent van de doelstellingen te zijn gerealiseerd, en in 2018 ten minste 65 procent. Het akkoord voorziet in desnoods fiscale en andere al dan niet vrijwillige maatregelen om succes af te dwingen. Zoals bekend is technische isolatie een van de meest effectieve energiebesparende maatregelen in industrie en utiliteit, met zeer terugverdientijden. De ambiteuze doelstellingen van het Energieakkoord maken verdere investeringen in technische isolatie noodzakelijk.
Er komt een onafhankelijk expertisecentrum om bedrijven en financiers te ondersteunen in de identificatie van de meest effectieve energiemaatregelen. Om meer middelen beschikbaar te houden voor investeringen in energiebesparing en energie-efficiëntieverbetering in het bedrijfsleven richt de EIA-regeling zich zoveel mogelijk op investeringen in energiebesparing. Hoge prioriteit krijgt rendabele benutting van (industriële) restwarmte op regionale schaal, naar analogie van reeds ontwikkelde initiatieven zoals De Nieuwe Warmteweg in Rotterdam. Nadere informatie vindt u in het Energie-akkoord.
 

Nieuws

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) ..
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld