Energie-akkoord: isoleren!

Het Energieakkoord leidt tot grote isolatie- en installatie-activiteiten tengevolge van miljardeninvesteringen in alle sectoren. Werkgelegenheids- en opleidingsprogramma’s zijn nodig om de capaciteit daarvoor op te bouwen.
Dit blijkt uit het concept Energieakkoord dat bedrijfsleven, vakbonden en milieubeweging in SER-verband hebben afgesloten. De NOS heeft het nog vertrouwelijke rapport gepubliceerd.
Het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ zet in op 1,5 procent energiebesparing per jaar (100 PJ jaarlijks per 2020), toename van het aandeel duurzame energie tot 14 procent (2020), doorgroeiend tot 23 procent (2023) en 15.000 nieuwe banen.
Energiebesparing is de kern van het akkoord en tevens de eerste van de tien pijlers. De afspraken hierover richten zowel op de gebouwde omgeving als op vergroting van de energie-efficiëntie in de industrie, de agrarische sector en het overige bedrijfsleven. Al per einde 2016 dient 35 procent van de doelstellingen te zijn gerealiseerd, en in 2018 ten minste 65 procent. Het akkoord voorziet in desnoods fiscale en andere al dan niet vrijwillige maatregelen om succes af te dwingen. Zoals bekend is technische isolatie een van de meest effectieve energiebesparende maatregelen in industrie en utiliteit, met zeer terugverdientijden. De ambiteuze doelstellingen van het Energieakkoord maken verdere investeringen in technische isolatie noodzakelijk.
Er komt een onafhankelijk expertisecentrum om bedrijven en financiers te ondersteunen in de identificatie van de meest effectieve energiemaatregelen. Om meer middelen beschikbaar te houden voor investeringen in energiebesparing en energie-efficiëntieverbetering in het bedrijfsleven richt de EIA-regeling zich zoveel mogelijk op investeringen in energiebesparing. Hoge prioriteit krijgt rendabele benutting van (industriële) restwarmte op regionale schaal, naar analogie van reeds ontwikkelde initiatieven zoals De Nieuwe Warmteweg in Rotterdam. Nadere informatie vindt u in het Energie-akkoord.
 

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

Nijpend tekort technici houdt stand

Het tekort aan technici wordt volgens de technisch sector met name veroorzaakt door de slechte aansluiting van het onderwijs op het ..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..