Nieuwe norm achter EPG

Er komt een nieuwe versie van Europese norm 15603 waarop NEN 7120 'Energie Prestatienorm voor Gebouwen' (EPG) is gebaseerd. Onlangs heeft NEN ontwerpversie NEN-EN 15603 'Energieprestatie van gebouwen - Het totale energieverbruik en definitie van prestatie-indicatoren' gepubliceerd. De EPG wordt straks aan de nieuwe versie aangepast. Belanghebbenden kunnen bij NEN tot 15 september 2013 commentaar op het ontwerp indienen. Een dezer dagen komt het ontwerp beschikbaar via www.nen.nl, waar het document voor een klein bedrag kan worden besteld.
NEN richt een 'spiegelcommissie' op waar belanghebbenden informatie krijgen over deze norm en de honderd bijbehorende normen, op het gebied van verwarming, ventilatie, koeling, airconditioning, verlichting en isolatie. Bij elke norm komt een informatief rapport met achtergrond bij de gemaakte keuzes. Te behandelen aspecten zijn: rendementen, opwekking, transport, interactie, verliezen, woningen, utiliteitsbouw, kosteneffectiviteit, innovatie, toekomst, etc. Deskundigen die in contact wensen te komen met de Spiegelcommissie of daarin zitting wensen te nemen, kunnen zich per email melden.
NEN coördineert binnen Europa deze normen. Dit houdt in dat NEN de belangen van alle landen van Europa moet afwegen. Voor Nederland worden die belangen via de spiegelcommissie gebundeld. Omdat de lijnen dus kort zijn, kan Nederland volgens NEN veel bereiken.
NEN adviseert de markt gebruik te maken van de invloed en de korte lijnen, te meer daar deze normen bepalen hoe de energieprestatie van een product moet worden vastgesteld, en hoe zwaar dat product in een gebouw meetelt. Het norminstituut ziet dit als een kans om de Nederlandse faam te bevestigigen als kenner van energieprestatie en als kans voor Nederlandse bedrijven om veel opdrachten in het buitenland te verwerven.

 

Nieuws

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) ..
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld