Update CAO-overleg

Update CAO-overleg

Update CAO-overleg VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

27 oktober 2021

Onderhandelingen cao’s Metaal & Techniek vastgelopen

Recent (zie onder) hebben wij gemeld dat de onderhandelingen om te komen tot nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek, waaronder die voor het isolatiebedrijf zijn vastgelopen.

Op 25 oktober jl. hebben vakbonden ons een ultimatum gestuurd. Als wij niet vóór 28 oktober a.s. instemmen met de integrale aanvaarding van de voorstellen van vakbonden dan zullen acties niet uitblijven.
Wij zullen niet instemmen met de eisen van de vakbonden.

Het zou kunnen zijn dat de bonden ook individuele bedrijven benaderen om met hun voorstellen akkoord te gaan. Vrijwel altijd zal eerst een vooraankondiging van de bonden vooraf gaan aan de acties.

Wij vragen u om ons direct op de hoogte te stellen indien de bonden u benaderen.

De twee belangrijkste breekpunten in het cao-overleg zijn het loon en de ouderenregelingen. Maar met het stellen van het ultimatum brengen de bonden ook weer andere onderwerpen naar voren.

We hebben een overzicht gemaakt ​met de standpunten van werkgevers en werknemers. U kunt dit overzicht opvragen bij Martijn Hanssen (hanssen@metaalunie.nl), de CAO-onderhandelaar namens de VIB. Bij hem of bij Hans Koole kunt u ook melden als de bonden u benaderen met stakingsacties.


Vorig bericht:

De onderhandelingen die moeten leiden tot nieuwe cao’s voor de Metaal & Techniek zijn, ondanks handreikingen van werkgevers, door vakbonden afgebroken. Vakbonden hebben grote moeite met het constructieve gesprek dat werkgevers willen voeren om te komen tot één integrale ouderenregeling, waaronder de door vakbonden voorgestelde Regeling Vervroegd Uittreden. “Het is teleurstellend dat er niet verder gesproken wordt over de, overigens niet in beton gegoten, door werkgevers geschetste contouren voor een nieuwe cao”, zegt Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT na afloop van het cao-overleg.

Werkgevers hebben voorgesteld de maandlonen in een nieuwe cao met een looptijd van 12 maanden, te verhogen met € 42,50 per maand in plaats van een percentage over alle lonen. Hiermee gaan met name jongeren er meer op vooruit, wat goed is voor de aantrekkelijkheid van de sector. Kijkend naar de laatste cao is er daarmee sprake van een goede loonsverhoging van gemiddeld 2,8% per jaar in de periode 2019-2022. Zelfs met de impact van de coronapandemie op bedrijven zijn de lonen meer dan gemiddeld verhoogd. Follon: ”Helaas was dit voor vakbonden onvoldoende om tenminste met ons in gesprek te blijven. Dat is teleurstellend”.

Complete cao
Werkgevers hebben de afgelopen onderhandelingsrondes keer op keer aangegeven dat, ondanks dat in hun ogen de huidige cao compleet is, de bereidheid er is om door te praten over het invoeren van een Regeling Vervroegd Uittreden. Onder meer in combinatie met het aanpassen van het generatiepact en het opschuiven van de leeftijd van de seniorendagen naar 60 jaar. “Daarover willen we nog steeds verder praten”, zegt Follon. “Het is belangrijk te beseffen dat we nu ook al een complete cao hebben. Een heleboel zaken zijn al goed geregeld. De huidige cao is in die zin af. Als vakbonden toch iets willen toevoegen aan de cao, vinden werkgevers dat er dan ook goed moet worden gekeken naar de effectiviteit van de al bestaande afspraken.”

Vakbonden hebben de onderhandelingen beëindigd en aangekondigd de werkgevers een ultimatum te stellen om aan hun eisen te voldoen.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Actueel.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.