Nieuwe ontwikkeling 3D/Thermografie metingen warmteverliezen

Nieuwe ontwikkeling 3D/Thermografie metingen warmteverliezen

Nieuwe ontwikkeling 3D/Thermografie metingen warmteverliezen VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

13 januari 2021

De Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt in Duitsland is in 2016 gestart met het project eDIan (effiziente Dämmung von Industrieanlagen).

Het doel van dit project is een thermografische en geometrische meting van energieverliezen ter plaatse te kunnen doen. Dit gebeurt momenteel in een zogenaamde TIPCHECK energie-audit. Deze methode is echter zeer tijdrovend omdat alle werkstappen handmatig worden uitgevoerd. De temperatuur wordt bepaald met een contactthermometer en de geometrie wordt gemeten met een meetstok. Het doel van het eDIan-project is een geautomatiseerde thermografische en geometrische registratie van industriële installaties te ontwikkelen. De combinatie van 2D-thermografische opnames met 3D-laserscans maakt de lokale toewijzing van warmteverliezen en hun economische beoordeling mogelijk. Op maat gemaakte isolatiemaatregelen worden vervolgens ontwikkeld met behulp van een reverse engineering-proces op basis van de gedigitaliseerde oppervlakken. Het te ontwikkelen proces is bedoeld om de huidige procedure te vervangen om een snellere inventarisatie op basis van een digitaal platform mogelijk te maken.

De projectgroep, bestaande uit negen bedrijven, waaronder fabrikanten van isolatiematerialen, energieadviseurs, belangengroepen, stichtingen en universiteiten, werd ondersteund met meer dan een half miljoen euro van het Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek. Er was daarbij de voorwaarde dat er ook een gedeeltelijke financiële bijdrage werd geleverd door private partijen. VIB heeft daarin geparticipeerd tot eind 2018.

Inmiddels heeft het project tot tastbare resultaten geleid. Op deze video is te zien dat een meting ter plaatse kan worden uitgevoerd. Het levert een benaderbare 3D weergave op van de locatie en een thermografische overlay. Inmeting van isolatie-elementen kan aan de hand van deze project plaatsvinden. Praktijkcase is uitgelicht in Isolatie4all editie 4, zie blz 34.

De vervolgstap betreft de verwerking van beeldmateriaal waarbij de oppervlakte eigenschappen worden betrokken. Bekend is dat thermografie rekening dient te houden met de effecten van glanzende oppervlakken. De reflectieve eigenschappen van bijvoorbeeld metaal beïnvloedt de omrekening van meetwaarden naar oppervlaktetemperaturen.

In dit bijgaande artikel wordt ingegaan op deze problematiek en komt men tot een betere benaderingsmethode van het berekenen van de oppervlaktetemperatuur.

Download PDF informatieDownload PDF informatie: 16105449702012.11332.pdf

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Actueel.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.