Grip op Corrosie Onder Isolatie.

Grip op Corrosie Onder Isolatie.

Grip op Corrosie Onder Isolatie. VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Wat is corrosie onder isolatie
Corrosie onder Isolatie is een degradatiemechanisme dat optreedt bij geïsoleerde leidingen en apparaten in het temperatuurbereik van ca. 0 tot 150 graden C. Het is een lastig te beheersen fenomeen, omdat de locaties waar het optreedt lastig te detecteren zijn. Ook is de snelheid van degradatie afhankelijk van vele factoren en moeilijk te voorspellen.

Welke risico’s zijn gemoeid met COI?
Corrosie onder isolatie brengt een aantal belangrijke risico’s met zich mee die ernstige gevolgen kunnen hebben. COI manifesteert zich, en indien niet goed gedetecteerd, voorkomen of gerepareerd, als een sluipmoordenaar met vele slachtoffers.
• Safety first; Persoonlijke veiligheid van medewerkers zijn in gevaar. Wanneer COI schade aanricht aan leidingen of installatie bestaat het gevaar dat medewerkers blootgesteld worden aan b.v. hete, giftige of bijtende vloeistoffen.
• Bedrijfs- & proces zekerheid; (chemische) processen zijn vaak nauwkeurig gestuurde continue processen. Een ruptuur van een tank, leiding of installatie kan zorgen voor een ongewenste lange productie onderbreking met alle financiële gevolgen van dien.
• Additioneel energieverlies; COI treed op wanneer isolatie niet goed is aangebracht, cladding beschadigd is, of anderzijds vocht in de isolatie binnen kan dringen. “Natte” isolatie zal de effectiviteit van de isolatie ernstig beïnvloeden en zal enerzijds zorgen voor een additioneel energieverlies, en anderzijds als gevolg de effectiviteit van de installatie beïnvloeden aangezien er meer energie gevraagd wordt om het proces goed te laten verlopen.

Werkgroep World Class Maintenance
WCM is het netwerk voor ‘smart maintenance’ in Nederland. Doelstelling is radicaal: op naar 100% voorspelbaar onderhoud in de Nederlandse industrie. Dit doet WCM door slimme onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen. Specifiek voor hun leden, maar ook voor de maatschappij als geheel. Het OOI is gevraagd deel te nemen aan de werkgroep Corrosie Onder Isolatie met als primaire doelstelling het delen van kennis over isolatie. In de werkgroep, bestaande uit Asset-owners, maintenance managers, isolatiebedrijven, coating specialisten, materiaal deskundigen is er een plan opgesteld om meer grip te krijgen op COI.

COI en data driven maintenance
Zoals aangegeven zijn er vele parameters van invloed op het ontstaan van COI. Om COI te voorspellen worden er veel slimme tools ontwikkeld (b.v. sensoren) om COI of vocht in isolatie te meten. De data die deze sensoren genereren worden gebruikt om COI te meten of te voorspellen in de toekomst. Helaas is er nog te weinig data om combinatie met alle parameters om COI te voorspellen door simpelweg de sensoren te installeren. Om meer relevante data te verzamelen wordt door SIRRIS in Belgie ( Sirris - Belgische TNO) een project uitgevoerd (CORROSIE 2.0) om deze sensoren te testen in combinatie met temperaturen, leiding materialen, isolatie materialen, vocht inbrenging etc. Dolstelling is om in de toekomst meer “plug-and-play” tools te ontwikkelen die COI kunnen voorspellen en daarmee een hogere bedrijfszekerheid te garanderen.

(VOOR ISOLATIE PRODUCENTEN & COI TOOLS)
Het project CORROSIE 2.0 van SIRRIS is open voor producenten van isolatiematerialen om isolatiematerialen te testen in verschillende omgevingen en omstandigheden. Deelname door de producenten is op eigen verzoek. Deelnemers ontvangen de gemeten data voor eigen gebruik, hetgeen zeer interessant kan zijn voor de ontwikkeling van producten & oplossingen van de toekomst.

Meer informatie en hands-on tools
Op de website van WMC en het project Corrosie onder isolatie, worldclassmaintenance.com/project/corrosie-onder-isolatie vind je meer informatie over COI, een aantal best practices en een handige excel tool die asset owners, isolatiebedrijven en inspecteurs kunnen gebruiken om het risico van COI in een installatie in kaart te brengen. Naast het indiceren van het risico op COI worden er onder andere aanbevelingen gedaan welke NDO technieken gebruikt kunnen worden om COI op te sporen in de hoog risico gebieden.

Voor producten van isolatiematerialen en COI tools kunnen contact opnemen met SIRRIS, Bart Teerlinck (team leader Metals) +32 498 91 93 94

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Actueel.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.