Erkende Maatregelenlijst Lijst EML

Erkende Maatregelenlijst Lijst EML

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen met een bepaald energieverbruik tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit heet de energiebesparingsplicht. Om het bedrijven en instellingen makkelijker te maken zijn voor 19 bedrijfstakken Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing opgesteld. Informatie over deze lijsten per bedrijfstak vindt u hier. Naast de beschrijvingen van de maatregelen zullen er nu ook foto’s en afbeeldingen worden toegevoegd, zodat bedrijven en instellingen nog beter kunnen bepalen welke maatregel ze moeten nemen.

VIB bedrijven dragen bij aan de presentatie van interessante voorbeelden van goed isolatiewerk.

Download PDF informatieDownload PDF informatie: 1607438600beeldmateriaal-erkende-maatregelenlijsten-toelichting-rvo.pdf

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Actueel.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.