Energiebesparingsplicht

Energiebesparingsplicht

Energiebesparingsplicht VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

In Nederland is er de energiebesparingsplicht die bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar. Deze plicht wordt in 2023 aangepast. Dit houdt onder andere in dat:

  • de plicht in 2023 ook van toepassing is voor bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben*;
  • de plicht in 2023 ook van toepassing is voor bedrijven die deelnemen aan de Europese broeikasgasemissiehandel (EU ETS); en dat er voor energie-intensieve bedrijven** een onderzoeksplicht energiebesparing geldt.


Daarom organiseerde het ministerie van EZK dit voorjaar een bijeenkomst waarin een en ander werd uitgelegd. Daar op volgend organiseerde RVO enkele vervolgbijeenkomsten in de regio.

* Bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben zijn zogenaamde type C inrichtingen onder de Wet milieubeheer.
** Onder energie-intensieve bedrijven bedoelen we voor deze bijeenkomst bedrijven met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan.

De presentatie is als pdf beschikbaar.

Download PDF informatieDownload PDF informatie: 1665747714def-presentatie-16-mei.pdf

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Actueel.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.