Energiebesparing door de industrie verdient een steviger prikkel

Energiebesparing door de industrie verdient een steviger prikkel

Energiebesparing door de industrie verdient een steviger prikkel VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Het realiseren van een klimaat neutrale en circulaire industrie in 2050 en een tussentijdse reductiedoelstelling voor de industrie van 19.4 Mton1 in 2030 vraagt om innovatie, vernieuwing en het durven loslaten van bestaande handelwijzen. Een omslag in denken en handelen. Grootse plannen en weidse vergezichten worden voorgespiegeld. Soms wordt daarbij vergeten wat er vandaag al te realiseren valt, en wel op eenvoudige wijze: door energie niet te gebruiken. Met betere isolatie van leidingen, wanden en daken van verwarmde opslagtanks en andere installaties valt er in de industrie een enorme energiebesparing te realiseren en daarmee ook een vermindering van de CO2 uitstoot.

Wij bepleiten dat in het overheidsinstrumentarium meer en steviger prikkels komen, die de industriële bedrijven dwingen ook de ‘winst-pakkers’ voor het klimaat in hun bedrijfsvoering door te voeren. In het bijzonder pleiten wij ervoor dat de wettelijke verplichting voor energiebesparing ook van toepassing wordt op de grootste emittenten van CO2, de bedrijven die onder het EU-ETS vallen en dat concrete isolatie-maatregelen opgenomen worden als ‘erkende maatregel’ voor de procesindustrie.

Waar is ons pleidooi op gebaseerd? De afgelopen tijd is er aantal rapporten verschenen, die ieder voor zich energiebesparing en CO2-reductie aantonen2. The power of industrial insulation van de European Industrial Insulation Foundation (EiiF). Het isoleren van niet-geïsoleerde apparatuur en het repareren van beschadigde isolatie levert op Europees niveau een CO2 en energiebesparingspotentieel van 44,8 Mton per jaar op (voor Nederland: tussen de 1 en 2 Mton), waarbij er vaak sprake is van zeer korte terugverdientijden (minder dan een jaar). Met andere woorden: de investering levert ook voor de bedrijven een netto kostenbesparing op.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Actueel.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.