Opzegging

Lidmaatschap beëindigen
Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap van de VIB willen beëindigen, dan kunt u dit doen door een aangetekende brief te sturen naar het secretariaat. Hierin zegt u uw lidmaatschap op, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken en tegen het einde van het kalenderjaar.

U kunt uw brief richten aan:
Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch isolatiebedrijf VIB
T.a.v. Secretariaat
Postbus 2600
3430 GA NIEUWEGEIN

Wij betreuren natuurlijk uw besluit, maar respecteren dat vanzelfsprekend. Na ontvangst van uw aangetekende brief neemt de algemeen secretaris contact met u op om de reden van uw opzegging met u te bespreken.

Koninklijke Metaalunie
Beëindiging van het lidmaatschap van ondernemersvereniging VIB heeft niet automatisch tot gevolg dat een lidmaatschap van de Koninklijke Metaalunie eveneens wordt beëindigd. Opzegging van dat lidmaatschap moet bij de Koninklijke Metaalunie zelf gebeuren, met inachtneming van de regels volgens de statuten van de Koninklijke Metaalunie.
 

Isolatie Magazine

Technische Dag

Bedrijf in beeld